Onze vrienden / Our friends

Het bestuur wil graag de ouders, docenten en vrijwilligers bedanken voor alles wat zij bijdragen aan de school. Zonder hen zou de school niet bestaan. Het Bestuur bedankt ook de volgende donoren voor hun fantastische vrijgevigheid en voor het erkennen van onze taal en cultuur. We zijn erg dankbaar voor jullie steun! BEDANKT!

The boardwould like to express its gratitude to the parents, teachers, and volunteers for all they contribute to the school. Without them the school would not even exist. The Board would also like to thank the following donors for their incredible generosity and for recognizing the importance of our culture, language, and heritage. We are so very grateful for your support! THANK YOU!

Onze vrienden! Our friends!

Wendy & Eric Schmidt (Nantucket, Massachusetts)

Henri en Belinda Termeer (Marblehead, Massachusetts)

Ahold (Quincy, Massachusetts)

Graag komen wij in contact met organisaties, bedrijven en individuen die De Bonte Leeuw willen steunen of sponsoren. Onze school heeft een 501(c) non-profit status. De sponsorgelden dienen voor het uitbreiden van de schoolbibliotheek, de aanschaf van laptops, software en extra leermiddelen.

Neem contact op met bestuurslid Elisabeth Schadae Percelay als jouw bedrijf of organisatie De Bonte Leeuw kan of wil ondersteunen. Ook indien je interesse hebt om als vrijwilliger jouw steentje bij te dragen aan de werking van de commissie rond fondsenwerving, email ons!

TRANSLATE