Secretaris

Hallo,

Mijn naam is, Renate van Houten-Timmerman, en ik wil mij hierbij graag voorstellen aan alle studenten, ouders en overige betrokkenen bij De Bonte Leeuw.

Sinds 2017 ben ik met veel plezier betrokken bij het bestuur van De Bonte Leeuw en houd ik mij bezig met de recrutering van docenten/vrijwilligers & events binnen de De Bonte Leeuw. Daarnaast zet ik mij in voor meer samenwerking met andere NTC scholen binnen de USA vanuit bestuurlijke & organisatorisch oogpunt.

In 2012 zijn mijn man, Guido Timmerman, en ik ons “USA” avontuur begonnen. We zijn destijds, met onze 1 jaar oude dochter Juliëtte, verhuisd van Amsterdam naar San Francisco (CA) waar in juni 2013 onze zoon, Floris, werd geboren. Na 2 jaar hebben we de overstap gemaakt naar Chicago (IL) en is onze dochter voor het eerst ingestroomd in het NTC onderwijs bij de Tul(i)pschool in Chicago. Ik heb mij destijds tevens ingezet voor de school omdat ik het belangrijk vond een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de roots van onze kinderen en de continuïteit van het Nederlands onderwijs in het buitenland.

Na onze verhuizing naar Boston in 2016 was het voor mij duidelijk dat ik mij ook hier graag actief wilde inzetten voor de Nederlandse school. Inmiddels was onze zoon Floris ook begonnen bij de peutergroep dus …. “Dubbel belang”!

We zijn nu langzamerhand onze weg aan het vinden in Boston. Het is mooi om te zien hoe vertrouwd de NL gemeenschap is geworden voor ons, naast ons “Amerikaanse” leven, en hoe graag onze kinderen met hun Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes spelen zowel op als buiten school.  Onze NL contacten hier en de De Bonte Leeuw houden ons ‘bij de les’ en zijn voor óns heel belangrijk om de Nederlandse taalontwikkeling van onze kinderen op een structurele wijze te blijven stimuleren. Voor onze kinderen biedt de school de beste plek om de Nederlandse taal & cultuur, gewoonten, directe manier van spreken en niet te vergeten… humor te leren kennen.

Ik kijk uit naar het nieuwe bestuursjaar met een ervaren en kundig team van betrokken ouders en ben er om de school en het nieuwe docententeam te ondersteunen waar mogelijk.


Ben jij net zo enthousiast en heb je wat tijd over om je in te zetten voor De Bonte Leeuw en/of heb je leuke suggesties/verbeteringen voor onze cultuur events en onze organisatie? Mail (renate.vanhoutentimmerman@debonteleeuw.org) of bel (+1 (312) 965 – 1504) me gerust. Tot snel!

TRANSLATE