Protocol Coronavirus

Ten eerste is de veiligheid van de leerlingen, medewerkers en ouders van het grootste belang.  Ook dit schooljaar zullen we werken met een protocol. Hierin beschrijven we in detail de maatregelen en restricties, zodat iedereen zich hieraan kan houden. Dit protocol is samengesteld met de British International School in Boston (BISB) en de richtlijnen zoals die door de gouverneur van Massachusetts en zijn onderwijsverantwoordelijke zijn gegeven.
Het protocol wordt gedurende het schooljaar aangepast, zodat alle laatste informatie terug te vinden is in ons protocol. Het huidige protocol is geüpdatet in september 2021.
Mocht u na aa
nleiding van het protocol vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur of met de onderwijscoördinator.

Klik hier om het protocol te openen.