Protocol Coronavirus

Protocol Coronavirus

Ten eerste is de veiligheid van de leerlingen, medewerkers en ouders van het grootste belang.  De afgelopen twee schooljaren is er hard gewerkt om een protocol te ontwikkelen waarin de richtlijnen en regels beschreven staan. Hierin beschrijven we deze in detail, zodat iedereen zich hieraan kan houden. Dit protocol is samengesteld met de gastschool en de richtlijnen zoals die door de gouverneur van Massachusetts en zijn onderwijsverantwoordelijke zijn gegeven.
Het protocol wordt gedurende het schooljaar aangepast, zodat alle laatste informatie terug te vinden is in ons protocol.


Mocht u na aanleiding van het protocol vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur of met de onderwijscoördinator.

TRANSLATE