Onze gemeenschap

De Bonte Leeuw is een Nederlandstalige school met leerlingen en docenten zo sterk als een leeuw. De leeuw staat voor zowel Nederland als Vlaanderen en symboliseert een kleine, maar dappere Nederlandstalige gemeenschap in en rondom Boston. Net als bij de leerlingen is er een groot verschil in de taalachtergrond van de ouders. Sommige wonen hier al vele jaren, terwijl anderen net uit Nederland, België of een ander land verhuisd zijn. Ondanks deze bonte mix heerst er een fijn samenhorigheidsgevoel binnen de school, waarbij ouders onderdeel uitmaken van het gehele proces. 

De verschillende achtergronden van de leerlingen, ouders en docenten geven de school een extra bijzonder karakter. De Vlaamse en Nederlandse cultuur staat hoog in het vaandel. De betrokkenheid van ouders is groot en veel vriendschappen, tussen zowel kinderen als volwassenen ontstaan hier op het schoolplein. Mede door onze cultuurdagen streven we naar onderlinge verbondenheid met de Nederlandse en Belgische cultuur en identiteit.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wil je ons team komen versterken of ons (financieel) ondersteunen, laat het ons weten!

TRANSLATE