NieuwsFlits november 2021

 

In deze NieuwsFlits…
De kinderen hebben Halloween gevierd het afgelopen weekend, wat betekent dat november toch echt begonnen is! Gelukkig zijn de prachtige kleuren in de bomen nog goed zichtbaar. Na een paar weken van een fijne temperatuur, begint het toch echt kouder te worden. Niet iedereen zit misschien te wachten op de sneeuw, ook al weten we dat de kinderen het vaak fantastisch vinden. In deze NieuwsFlits kijken we terug op de geslaagde cultuurdag van de Kinderboekenweek, blikken we alvast vooruit naar de volgende cultuurdag in het teken van Sinterklaas en leest u over het aankomende bezoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Terugblik cultuurdag Kinderboekenweek
Beroepen…er zijn er wel duizenden…van hele bekenden tot hele onbekenden. Tijdens de cultuurdag doken de kinderen in elke klas in het thema en leerden nieuwe woorden, nieuwe beroepen en zelfs wisten sommige leerlingen al wat ze willen worden later. Eén ding staat vast; of je het nu al weet of nog geen idee hebt; er zijn zoveel beroepen om uit te kiezen, voor iedereen is er wel iets!
De lesdag begon in elke klas met een openingsvideo van verschillende beroepen. Hierbij hebben alle juffen zich ingeleefd in de meest uiteenlopende beroepen en de kinderen een inkijkje gegeven.
Daarna was het tijd om, op het eigen niveau, activiteiten te doen rondom het thema. Na de pauze werd er in elke klas geluisterd naar een verhaal, dat prachtig werd voorgelezen door juf Tamara. Terwijl ze luisterden, tekenden de leerlingen het verhaal zelf na. De cultuurdag werd afgesloten met een schoolbrede Kahoot-quiz, waarbij alle leerlingen zo snel mogelijk het antwoord gaven op de vragen. Groep 5 was de grote winnaar, gefeliciteerd!
Voor de ouders was er een boekenmarkt georganiseerd, waarbij er keuze was uit honderden! boeken. Veel ouders gingen dan ook met een grote stapel boeken weg om thuis weer heerlijk te kunnen (voor)lezen. Iedereen ontzettend bedankt die in de afgelopen tijd boeken heeft gedoneerd! De opbrengst van de boekenmarkt was meer dan $500. Van dit prachtige bedrag zullen er weer nieuwe (leer)materialen worden aangeschaft waar we de leerlingen en leerkrachten heel blij mee maken.
Alle vrijwilligers en het docententeam, heel erg bedankt voor alle hulp en het werk op deze geslaagde cultuurdag!

Klik voor alle foto’s en de openingsvideo hier.


Zondag 14 november in persoon les, wel een half uur korter

In de vorige NieuwsFlits werd beschreven dat we, wanneer nodig zoals bij bijvoorbeeld sneeuw of activiteiten van de British International School, we online lesgeven.
Op 14 november staat er voor de British School een virtuele open dag gepland. Hierbij kunnen wij gewoon gebruikmaken van de lokalen op de twee verdiepingen. Het enige wat we niet willen is dat de open dag gestoord wordt door veel geluid vanaf het schoolplein. Daarom is er besloten om deze dag gewoon in persoon les te geven, maar we zullen geen buiten pauze houden. Hierdoor wordt de lesdag een half uur verkort en zijn de lestijden voor alleen die dag van 9:30 tot 12:00 uur.
Het is fijn dat we gewoon gebruik kunnen maken van de locatie en voor nu niet hoeven te schakelen naar een online les.

Sinterklaascultuurdag 5 december
Nadat de eerste cultuurdag is afgesloten zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van de volgende; Sinterklaas!
Deze cultuurdag zal plaatsvinden op zondag 5 december, tijdens de regulier lestijden van 9:30 -12:30 uur. Helaas kunnen we tijdens deze cultuurdag geen externe gezinnen verwelkomen, wegens ons strikte coronaprotocol.
Tijdens deze lesdag zorgen we ervoor dat elke klas een bezoek krijgt van Sint en Piet en dat ze iets lekkers te snoepen hebben. Om ook een mooi cadeau te ontvangen van de Sint vragen we aan de ouders om een cadeau te kopen van maximaal $10. Dit kan een cadeau zijn dat al heel lang op het verlanglijstje staat, iets wat er net is gezien of iets dat jullie als ouders weten. Zo krijgen alle kinderen een cadeau dat specifiek voor hen is! Het cadeau kan ingeleverd worden op de cultuurdag zelf, waarbij we vragen om het cadeau in te pakken en te voorzien van de naam en groep van uw kind. Wij zorgen er dan voor dat de cadeaus op tijd bij de klas zijn afgeleverd. 
Naast het bezoek van Sint en Piet zal natuurlijk de lesdag in het teken staan van Sinterklaas en zullen de activiteiten en lessen in de klas hierop worden aangepast.
Mocht u als vrijwilliger willen helpen, stuur dan een e-mail naar Anne Ennis, algemeen bestuurslid. In de week voor 5 december zullen de huidige ouders de laatste en eventuele aangevulde informatie ontvangen. Wij kijken ernaar uit om Sint en Piet weer op De Bonte Leeuw te verwelkomen en er een feestelijke dag van te maken!

Inspectiebezoek van het ministerie van onderwijs   
Op zondag 12 december zal De Bonte Leeuw digitaal bezoek krijgen van de inspecteur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Elke vier jaar worden alle basisscholen, die subsidie ontvangen, bezocht om de kwaliteit te waarborgen en voortgangsprocessen te volgen. Inmiddels is het vijf jaar geleden dat onze school een kwaliteitsonderzoek heeft gehad, aangezien alle bezoeken een jaar zijn uitgesteld door de pandemie.
Op 12 december zal er via een internetverbinding live contact zijn met de inspecteur en zal de school een compact kwaliteitsonderzoek krijgen. Daarbij wordt er gelet op de volgende standaarden: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg. Er zullen gesprekken plaatsvinden met het bestuur, onderwijscoördinator en een afvaardiging van het docententeam en er zullen klassenbezoeken plaatsvinden om mee te kijken gedurende de les. Natuurlijk is dit altijd een spannende dag, maar het is er ook één om te kunnen laten zien wat we allemaal op school doen, hoe we als school groeien en vooral waar we trots op mogen zijn. Na het bezoek zal de inspecteur een rapport opmaken en de bevindingen hierin opnemen. Hiermee kunnen we als school dan de voortgang bepalen en korte en lange termijnen doelen stellen.

Volwassenonderwijs op zondag
We inventariseren of we een groepsles voor volwassenonderwijs kunnen vormen op zondagochtend. Van meerdere ouders krijgen we de vraag of er een groepsles mogelijk is, gedurende de lesdag van de kinderen. Om te kijken of we hiermee van start kunnen gaan en op zoek moeten gaan naar een leerkracht, horen we graag wanneer er interesse is voor Nederlands volwassenonderwijs op zondagochtend in groepsverband. Stuur een e-mail naar de onderwijscoördinator om uw interesse door te geven!

Wist u dat…?

 • De school om 9:30 uur begint? De deur zal uiterlijk om 9:25 uur open worden gedaan, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben om naar de klas te lopen. We vragen dan ook dat u op tijd op school bent, zodat de leerkracht echt om 9:30 uur met de volledige groep de lesdag kan starten.
 • Kiki Suijten ondersteuning geeft bij de peuters en groep 2? We zijn heel erg blij met haar hulp en waarderen haar inzet!
 • Er in onze bibliotheek veel nieuwe boeken zijn toegevoegd? Neem gerust een kijkje voor of na schooltijd en neem vooral de boeken mee naar huis om daar (voor) te lezen.         

  Belangrijke data in november en december

  Zondag 7 november Lesdag; let op Daylights saving time eindigt! Klok gaat een uur terug in de nacht van zaterdag op zondag.
  Zondag 14 november Lesdag; 9:30 – 12:00 uur i.v.m. open dag BISB
  Zondag 21 november Lesdag
  Zondag 28 november Geen lesdag i.v.m. Thanksgiving weekend
  Zondag 5 december Lesdag; cultuurdag Sinterklaas, normale lestijden
  Zondag 12 december lesdag; online inspectiebezoek
  Zondag 19 december lesdag
  Zondag 26 december en 2 januari Geen lesdag i.v.m. Kerst en Oud & Nieuw

                  

TRANSLATE