In deze Nieuwsflits…
De laatste lesdagen zijn aangebroken en de zon schijnt heerlijk! Daarom gaan steeds meer klassen tussendoor naar buiten voor een les of om hun snack lekker op te eten. Het is het voorteken van de zomervakantie!Via deze NieuwsFlits willen we alle ouders en verzorgers heel erg bedanken voor alle steun en het vertrouwen dat we afgelopen schooljaar hebben gevoeld. Het was een vreemd, onzeker maar uiteindelijk prachtig jaar! Met elkaar hebben we het voor elkaar gekregen en we zijn heel erg dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen. We wensen iedereen een prachtige zomervakantie, wensen de families die gaan verhuizen een mooi, nieuw avontuur toe en verwelkomen alvast de families die komend jaar zullen starten op De Bonte Leeuw.

                                                 
Tweede rapport
In de laatste lesdagen van mei zijn de toetsen afgenomen in de groepen 2 t/m 8. In de week van 7 juni zal door de leerkracht het rapport verstuurd worden. Hierop leest u de voortgang van uw kind van het tweede half jaar en ziet u de resultaten van de lettertoets (groep 2) of de Cito-toetsen AVI en spelling (groepen 3 t/m 8). De peuter- en tienergroep ontvangen een evaluatieverslag van de leerkracht. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u dat in overleg met de leerkracht plannen.        

Blijf het Nederlands stimuleren met ons zomerlespakket!

Wil je het Nederlands van je kind op peil houden of nog wat bijschaven tijdens de zomermaanden? Dat kan!
Het doel van het zomerlespakket is dat de leerling lesstof herhaalt van het leerjaar dat wordt afgesloten. Dit wordt gedaan middels (nog niet gebruikte) werkbladen en leerstof die passend is bij de bekende methodes. Er wordt dus geen nieuwe leerstof aangeboden, om zo geen ‘startverschil’ te hebben in het nieuwe jaar. Er zal geen huiswerk opgegeven worden bij deze lessen. Alle leerlingen die in het huidige schooljaar in de groepen 2 tot en met 8 zitten kunnen worden opgegeven voor de zomerlessen. We bieden de lessen privé aan, maar mochten er gezinnen zijn die graag samen de les willen volgen, is dit in overleg natuurlijk mogelijk. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat er één moment gepland wordt dat voor iedereen beschikbaar is.
Het pakket kost $300 en is voor 6 uur online les. Wilt u uw kind(eren) opgegeven, stuur dan de volgende gegevens naar de onderwijscoördinator:
Naam kind(eren):,  Groep van dit schooljaar:, Voorkeur dag(en):                  

Inleveren materialen en bibliotheekboeken
We vragen aan iedereen om thuis goed te kijken welke materialen zoals lesboeken en bibliotheekboeken van De Bonte Leeuw nog thuis zijn. De bibliotheekboeken zijn te herkennen aan de sticker op de rug van het boek en de lesmaterialen zijn vaak boeken van de methode Veilig Leren Lezen en Taal Actief. We weten dat er vooral nog veel bibliotheekboeken bij mensen thuis liggen, dus kijk alsjeblieft nogmaals de kasten na!
Graag ontvangen we alle materialen uiterlijk op de laatste lesdag, 20 juni, weer op school zodat we onze inventarisatie compleet hebben.           

Wist u dat…?

  • We afscheid nemen van een aantal bestuursleden en docenten? Bram Goorden en Harold Brink zullen aftreden vanuit het bestuur en juf Pien, juf Emma en meester Michiel zullen het docententeam verlaten. We willen hen ontzettend bedanken voor alle inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren! We zullen hun aanwezigheid missen en wensen hun alle goeds voor de toekomst. 
                                                  
  • De formatie voor het nieuwe schooljaar van het bestuur en de docenten zo goed als rond is? In de e-mail aan het begin van het schooljaar zullen we alle betrokken bestuursleden en docenten aan u bekend maken.

Belangrijke data in juni

Zondag 6 junilesdag
Tussen 7 juni en 13 junitweede rapport verzonden
Tussen 7 juni en 20 junirapportgesprek op aanvraag
Zondag 13 junilesdag
Zondag 20 juniLaatste lesdag van dit schooljaar
Zondag 12 septemberEerste lesdag schooljaar 2021-2022
TRANSLATE