NieuwsFlits februari 2020

 

In deze Nieuwsflits…
Ook al is het buiten regelmatig al kouder, de sneeuw laat toch nog op zich wachten. Voor de Nederlandse lessen is dat gunstig, die hebben tot nu toe elke week doorgang gevonden. Hopelijk zullen de komende zondagen ook zonder al te veel sneeuw doorgaan en kunnen we lekker buitenspelen.
De komende maand staat in het teken van de komende cultuurdag op 1 maart, de rapporten en bijhorende oudergesprekken en u krijgt een kijkje in groep 1.
We wensen u weer veel plezier met het lezen van deze NieuwsFlits. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de onderwijscoördinator.

Cultuurdag: Vlaamse kunst en kermis!
De afgelopen jaren word er altijd geschaatst tijdens de cultuurdag in februari-maart. Helaas is de schaatsbaan op de zondagen niet meer open en zijn andere schaatsbanen in (de omgeving van) Boston dicht per 1 maart.
Daarom is er een nieuw concept gelanceerd: een Vlaamse cultuurdag!
Deze cultuurdag maken de kinderen kennis met de kunstenaar Pieter Bruegel, waarbij het schilderij “De Kinderspelen” centraal zal staan.
De kinderen zullen bezig zijn rondom dit schilderij en zullen daarnaast zelf spelletjes gaan doen, die mede op het schilderij te zien zijn.
De Vlaamse kermis is het onderwerp van deze spelletjes, die in de gymzaal gehouden zullen worden. Compleet met ‘bokrijk’ en natuurlijk een ‘tombola’!
Om het feest compleet te maken, mogen alle kinderen verkleed komen deze dag en zullen ze hun mooie kleding showen aan het begin van het culturele programma.
De cultuurdag zal plaatsvinden op zondag 1 maart, op onze leslocatie, van 12:00 tot 14:00 uur (gecombineerd met daarvoor les voor de huidige ENSiB-leerlingen). Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website. Er kan worden ingeschreven (door iedereen, ook als u niet aanwezig bent!) via dit inschrijfformulier, graag uiterlijk op vrijdag 21 februari.

Nieuws uit de klas: groep 1 van juf Marijke
Muziek, dino’s, vervoer, mijn lichaam – dit zijn zomaar een aantal van de thema’s die in groep 1 worden behandeld. Dit jaar bestaat de klas uit 6 kinderen van 4 en 5 jaar oud. Net zoals bij de peuters en groep 2 werken we met thema’s. Op deze manier kunnen we beter aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en hen hopelijk enthousiast te maken voor het leren van de Nederlandse taal. De nadruk ligt op het uitbreiden van de woordenschat en conversatie. We doen dit met behulp van een aantal elementen die wekelijks in de lessen terugkeren: voorlezen, het kringgesprek, woordkaarten, een vertelplaat, knutselen, spreekoefeningen, werkbladen en verschillende activiteiten en spelletjes waarbij de woorden uit het thema worden gebruikt. Gedurende het jaar besteden we doorlopend aandacht aan zaken zoals verhaalbegrip, rijmen, boekoriëntatie, bewustzijn van klankgroepen, letters, zinnen en woorden etc. Zo dragen we bij aan een goede doorstroming van de kinderen naar groep 2.
Okay…dit is een mooi theoretisch verhaaltje, maar hoe ziet de les er in de praktijk nou werkelijk uit? Nou, het kan best wel eens wat té gezellig worden in groep 1. De kinderen doen allemaal goed mee maar houden ook erg van lekker kletsen, spelen en grappen maken. Vooral de juf in de maling nemen en zich verstoppen is favoriet. Maar ik heb gemerkt dat de leerlingen bij de les blijven wanneer er een goede balans is tussen inspanning en ontspanning en/of stilzitten en bewegen. Het is ook belangrijk dat iedereen zijn ei kwijt kan, en zolang ze dat in het Nederlands doen/proberen is dat prima. We leren elkaar zo steeds wat beter kennen en dat komt de sfeer binnen de groep ten goede. Nu de kinderen aan elkaar (en de juf) gewend zijn en de relaties zich verdiepen durven ze ook meer. Toen we een paar weken geleden het thema kunst behandelden vertelden ze om de beurt waarom ze een bepaald schilderij zo mooi vonden. Prachtig dat ze dat durfden, en nog wel in het Nederlands (of een poging daartoe)! Toen was ik wel even trots op deze koters. En al spreekt nog niet iedereen Nederlands terug, we weten op school uit ervaring dat dit uiteindelijk wel komt. Houd vol met Nederlands praten en voorlezen, dan word je wachten beloond!

Rapport en oudergesprekken
In de week van 16 tot en met 22 februari krijgen de ouders van de leerlingen in groep 1 tot en met 7 digitaal het eerste rapport toegezonden. Dit rapport geeft de ontwikkeling van de eerste periode van dit schooljaar weer, waarbij er gekeken wordt naar houding-betrokkenheid, spreken-luisteren, woordenschat en technisch lezen. Daarbij ziet u de resultaten van de toetsen die zijn afgenomen in de groepen 3 tot en met 7.
In de week van 23 februari tot en met 1 maart vinden de oudergesprekken plaatst, wanneer u of de leerkracht daar behoefte aan heeft. Deze plant u samen met de leerkracht, telefonisch of in persoon in en zullen ongeveer tien minuten duren.
De peuters en de leerlingen van de tienergroep krijgen aan het eind van het schooljaar een voortgangsrapport.

Ouderenquête
Heeft u de ouderenquête al ingevuld? Deze is twee weken geleden aan u verzonden met de vraag of u deze uiterlijk 20 februari wilt invullen. De doelstelling is om terugkoppeling te krijgen van de ouders over zaken die goed werken en zaken die verbeterd kunnen worden. De resultaten helpen het docententeam, de coördinator en het bestuur om het onderwijs continu op peil te houden en te verbeteren.
Mocht u de e-mail met uitnodiging niet meer kunnen vinden, hierbij de link naar de enquête.

Nieuwe schoolnaam ter ere van 10-jarig jubileum
Afgelopen september bestond de ENSiB alweer 10 jaar, tijd voor een feestje!
Op zondag 26 april, van 11:00 tot 14:00 uur, zullen we dit vieren op onze leslocatie, British International School in Boston (BISB). Zet u deze datum alvast in uw agenda? Eerder is de datum van zaterdag 25 april gecommuniceerd, maar deze dag verschuift naar zondag 26 april. Wanneer we dichterbij deze datum komen, zal u via de NieuwsFlits en de website op de hoogte worden gehouden van het volledige programma.
Ter ere van dit jubileum willen we graag een nieuwe naam voor de school. Aan alle huidige leerlingen is gevraagd om hierover na te denken. Hierbij wordt ook een nieuw logo ontworpen, zodat we klaar zijn voor de vele komende jaren van de school.
Na alle inzendingen te hebben bekeken zijn er drie namen overgebleven, te weten:

  • De Bonte Leeuw
  • Het Taallokaal
  • De Luchtballon

Aan de leerlingen is gevraagd welke naam zij het leukste vonden, zij hadden dus de laatste stem.
Op ons jubileumfeest zal de nieuwe naam onthuld worden en zal de winnaar bekend worden gemaakt.
We bedanken alle leerlingen die hele mooie, originele en leuke namen verzonnen hebben!

Wist u dat…?

  • De les op zondag om 9:30 uur begint? Er komen steeds vaker gezinnen te laat, waardoor de les niet op tijd kan beginnen. De deuren gaan om 9:20 uur open, zodat er voldoende tijd is om naar het lokaal te lopen en gedag te zeggen.
  • Het bestuurs- en docententeam zich buigen over een nieuw schoolplan? In dit vierjarenplan worden de ontwikkelingen van de school beschreven en uitgestippeld.
  • Het gratis e-bookabonnement van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) nog steeds aan te vragen is voor huidige ENSiB-leerlingen? Wilt u hier meer informatie over hebben, stuur een mail naar de onderwijscoördinator.

Belangrijke data in februari en maart

Zondag 9 februari lesdag
Zondag 16 februari geen lesdag, i.v.m. schoolvakantie
16 februari t/m 22 februari rapport 1, groep 1 tot en met 7
Zondag 23 februari lesdag
23 februari t/m 1 maart Oudergesprekken, naar behoefte, groep 1 tot en met 7
Zondag 1 maart lesdag + cultuurdag Vlaamse kunst en kermis
Zondag 8 maart lesdag
Zondag 15 maart geen lesdag
Zondag 22 maart lesdag
Zondag 29 maart lesdag