Missie en visie

Kernwaarden

Kernwaarden van De Bonte Leeuw zijn: betrokkenheid, samenwerking en persoonlijke
groei. Deze kernwaarden zijn de drijfveer voor zowel onze leerlingen als wel voor het gehele
docententeam.

Missie
“OP DE BONTE LEEUW STAAN LEREN EN VERBONDENHEID CENTRAAL!”

De Bonte Leeuw verzorgt NTC-onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en voor volwassenen met Nederlandstalige (Nederlandse of Vlaamse) familiebanden om zo de kennis van de Nederlandse taal te verwerven, te vergroten en te behouden. Als school proberen we de aansluiting met het reguliere dagonderwijs in Nederland en België (Vlaanderen) zo goed mogelijk te onderhouden, mocht een leerling terugkeren naar zijn Nederlandstalige thuisland. Dit is echter niet altijd het geval. Een groot aantal van onze leerlingen verblijft voor langere duur in de USA en heeft andere redenen om connecties op te bouwen met de Nederlandstalige taal en cultuur.


De achtergrond van onze families en docenten is zeer divers en verandert voortdurend. Hierdoor vormt De Bonte Leeuw een kleurrijke (bonte) school van leerlingen en docenten met een unieke gemene deler: allemaal zijn we op zoek naar verbondenheid met onze Nederlandstalige achtergrond. De school biedt deze verbondenheid. Via onze cultuurdagen, die standaard onderdeel vormen van ons onderwijsprogramma, onderhouden onze leerlingen en hun families de emotioneel-culturele banden met Nederland en België (Vlaanderen). Als NTC school zijn we een open gemeenschap, waarbij we ons verbonden voelen als wereldburgers en gezamenlijk de Nederlandse en Belgische cultuur uitdragen.

Visie
“ELKE LEERLING IS UNIEK, MAAR SAMEN KOMEN WE HET VERST!”

Elke leerling leert en denkt anders, dat maakt het onderwijs zo uniek. Aangezien onze leerlingen gemengde taalachtergronden hebben, is hun leerproces verschillend. Op De Bonte Leeuw houden we rekening met individuele onderwijsbehoeften en bieden we zoveel mogelijk adaptief onderwijs. Samenwerkend leren is onze kracht. Samenwerken – en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid – zorgt voor een veilige, stimulerende en creatieve leeromgeving. Wij streven dan ook altijd naar groepslessen op onze schoollocatie omdat persoonlijk contact met, én tussen, leerlingen de kern en ook de meerwaarde van onze school vormt.

In onze groepen wordt een positieve mate van motivatie, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid verwacht. Hierbij hoort ook het geven en ontvangen van positief kritische feedback; zo dagen we elkaar uit en motiveren we elkaar om persoonlijk te blijven groeien.

De ouders en leerkrachten hebben een grote ondersteunende taak bij het leerproces; zo kan de leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Ook bieden wij privélessen aan voor volwassenen en kinderen die niet kunnen instromen in ons groepsonderwijs. Door de motivatie en toewijding van alle betrokkenen streven we gezamenlijk naar een niveau dat passend is bij elke leerling.

TRANSLATE