Marijke Schuurman

Hallo, mijn naam is Marijke Schuurman en ik ben in 2008 met mijn Amerikaanse man vanuit Amsterdam naar de Verenigde Staten verhuisd. We zijn in Somerville neergestreken en dat bevalt ons nog altijd prima.

Onze zoon is in 2015 gestart in groep 1 van De Bonte Leeuw. De lessen hebben voor hem het Nederlands echt tot leven gebracht en met name dat heeft enorm bijgedragen aan zijn ontwikkeling in deze taal.  Omdat ik graag met kinderen werk en hun taalontwikkeling fascinerend vind, heb ik vanaf het moment dat mijn zoon bij De Bonte Leeuw startte vrijwilligerswerk voor de school gedaan. Het eerste jaar bestond dat voornamelijk uit het reorganiseren van de bibliotheek en in de 2 jaren erna ben ik als hulpouder bij de lagere groepen aan het werk gezet. 

Dit was ontzettend leuk om te doen en ik heb dan ook veel plezier in het lesgeven. De lessen worden gegeven aan de hand van thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van de leeftijdsgroep. Ik zal dan ook op creatieve wijze aan de slag gaan om de taalontwikkeling van de kinderen te bevorderen. 

TRANSLATE