Linda Stuivenvolt

Sinds 2011 woon ik in de Verenigde Staten. Met mijn man woonde ik eerst vier jaar in New York, in 2015 zijn wij in New Hampshire komen wonen en sinds 2016 mogen we ook ons dochtertje Anna tot ons gezin rekenen. Natuurlijk komt zij ook mee naar school!

In 2004 ben ik afgestudeerd in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik mij voornamelijk gericht op de (intellectuele) ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werk ik al meer dan achttien jaar met meertalige kinderen en adolescenten in diverse onderwijssettings in Nederland, Dubai, New York en Boston.

In Dubai heb ik gewerkt als leerkracht, directrice en counselor op een Amerikaanse en een Engelse internationale school. In New York heb ik vier jaar gewerkt als leerkracht in diverse groepen bij NTC ’t Klokhuis. Naast het verzorgen van de Nederlandse lessen voor kinderen in het primair onderwijs werk ik als ‘Language Instructor’ en ‘Language Rater’ bij het taleninstituut Berlitz en doe ik freelance werk als telefonisch tolk en vertaler.

Sinds 2015 werk ik met veel plezier als leerkracht bij De Bonte Leeuw, in 2020 ben ik via Hogeschool Inholland onderwijsbevoegd geworden. Ik vind het geweldig om een bijdrage te kunnen leveren aan het bijhouden van onze taal voor Nederlandse en Vlaamse kinderen in Amerika en zo ook onderdeel uit te kunnen maken van de Nederlandstalige gemeenschap hier.

In mijn vrije tijd lees, kook en bak ik graag en ik vind het heerlijk om in de natuur te wandelen.
Graag tot ziens op school!

TRANSLATE