Kwaliteitsonderzoek

Om de kwaliteit te waarborgen en voortgangsprocessen te volgen, worden alle basisscholen die subsidie ontvangen elke 4 jaar bezocht door een inspecteur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit bezoek wordt digitaal of in persoon afgelegd

Tijdens dit bezoek wordt er gelet op de volgende standaarden:

  • Zicht op ontwikkeling.
  • Didactisch handelen.
  • Onderwijsresultaten.
  • Kwaliteitszorg.

Er vinden gesprekken plaats met het bestuur, de onderwijscoördinator en een afvaardiging van het docententeam. Ook wordt er meegekeken tijdens de les.

In december 2021 heeft De Bonte Leeuw het laatste compacte, digitale bezoek gehad van de onderwijsinspectie, waarbij de beoordeling van de gehele school als voldoende is gekenmerkt. Het volledige rapport is hieronder te lezen en te downloaden.

TRANSLATE