Inschrijven schooljaar 2024-2025

De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn weer geopend! We nodigen u dan ook graag uit om onderstaande informatie door te lezen en uw kind(eren) in te schrijven.

De Bonte Leeuw biedt Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs (NTC-onderwijs) voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Bij voldoende inschrijvingen en het hebben van voldoende leraren bieden we het schooljaar wederom een peutergroep en een tienergroep aan.

Aanmeldingen van nieuwe gezinnen zijn van harte welkom en worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Nieuwe gezinnen worden uitgenodigd voor een (telefonisch) intakegesprek met onze onderwijscoördinator om kennis te maken en om de juiste groep(en) voor de kind(eren) te kunnen bepalen. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 6 weken. Huidige leerlingen en broertjes/zusjes die komend jaar willen starten, krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen.

Ter informatie: aantallen kinderen van de voorbije jaren en belangrijke documenten

SchooljaarAantal kinderen op einde schooljaar  
2019-202054 
2020-202151 
2021-202253
2022-202353
2023-202458

Schoolgeld peutergroep
De peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (peildatum 1 september) en komt wekelijks bij elkaar. We hebben een peuterbeleidsplan opgesteld voor geïnteresseerde ouders. Een verkorte versie van dit plan, is hier in te zien. Heeft u interesse in het hele plan, neem dan contact op met de onderwijscoördinator.
Het schoolgeld voor de peutergroep bedraagt per 1 september 2024 $1,325 Bij inschrijving tot en met 15 mei 2024, ontvangt u een korting van $75 per kind.

Schoolgeld groep 1 t/m 8
Het schoolgeld voor het komende schooljaar is : $1,775 per leerling. Bij inschrijving tot en met 15 mei 2024, ontvangt u een korting van $100 per kind en betaalt u slechts $1,675 per kind. Bij inschrijving van een derde of vierde kind uit hetzelfde gezin, ontvangt u een korting van respectievelijk 20% en 40%.
Indien het bedrag door de werkgever betaald wordt, bedraagt het schoolgeld $2,775 en zijn geen van bovengenoemde kortingen van toepassing.

Bij definitieve inschrijving gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden uit hoofdstuk 9 van de schoolgids (zie hiervoor bovenstaande link).

Tienergroep – waarschijnlijk niet aanwezig in 2024-2025
De tienergroep is voor kinderen van 12 tot 16 jaar en komt 2 keer per maand bij elkaar. Voor deze groep wordt geen huiswerk voorzien.
Het schoolgeld voor de tienergroep bedraagt $1100. Bij inschrijving tot en met 15 mei 2024, ontvangt u een korting van $75 per kind en betaalt u slechts $1025 per kind.

Tegemoetkoming schoolgeld
De Bonte Leeuw heeft zich ten doel gesteld om Nederlandstalig onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor families.
Voor gezinnen waar de aangeboden korting(-en) niet van toepassing zijn of voor gezinnen waarvoor de aangeboden korting(-en) onvoldoende toereikend zijn en waarvoor het schoolgeld een grote financiële belasting vormt, heeft de school een beperkt fonds voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgeld (studiebeurs) ter beschikking gesteld.

Bij inschrijving kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij het bestuur. Uw aanvraag zal behandeld worden op volgorde van ontvangst. Gezinnen die een toewijzing hebben gekregen, krijgen voorrang op nieuwe gezinnen, maar zij zullen elk jaar bij inschrijving opnieuw een aanvraag moeten indienen. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in het schoolgeld neem dan gerust contact op met Robrecht Thoonen, penningmeester van De Bonte Leeuw.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met Arjan Vermeulen. Heeft u vragen over de inschrijvingen of onderwijsinhoudelijke vragen, neem dan contact op met de onderwijscoördinator. Wij kijken uit naar jullie inschrijving(en) en alweer het 14e schooljaar van De Bonte Leeuw!

TRANSLATE