Inschrijven schooljaar 2021-2022

De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn weer geopend! We nodigen u dan ook graag uit om onderstaande informatie door te lezen en uw kind(eren) in te schrijven.
De Bonte Leeuw biedt Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs (“NTC”) voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8. We bieden dit schooljaar wederom een peutergroep aan. Helaas is de tienergroep dit schooljaar komen te vervallen.

Aanmeldingen van nieuwe gezinnen zijn van harte welkom en worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Nieuwe gezinnen worden uitgenodigd voor een (telefonisch) intakegesprek met de onderwijscoördinator om kennis te maken en om de juiste groep(en) voor de kind(eren) te kunnen bepalen. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 6 weken. Huidige leerlingen en broertjes/zusjes die komend jaar willen starten, krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen.

Ter informatie; aantallen kinderen van de voorbije jaren en belangrijke documenten

Schooljaar Aantal kinderen op einde schooljaar  
2017-2018 60
2018-2019 63
2019-2020 54 
2020-2021 51 
  1. Inschrijfformulier, schooljaar 2021-2022
  2. Schoolkalender 2021-2022
  3. Schoolgids 2021-2022 – De Bonte Leeuw

Locatie en lestijd
Onze leslocatie is de British International School of Boston (BISB), 416 Pond Street, Boston MA 02130. Klik hier voor een kaartje van de omgeving van de school.
De lestijd is op; ZONDAGMORGEN van 9:30 am tot 12:30 pm.  In het programma is een snackmoment en pauze (weersafhankelijk; buiten op de speelplaats of binnen in het gymlokaal) voorzien.

Cultuurdagen 
Onderdeel van ons onderwijsprogramma vormen de vier cultuurdagen met de thema’s Kinderboekenweek, Sinterklaas, thema in Belgische/Nederlandse cultuur en Koningsdag. Omdat de cultuurdagen onderdeel van ons onderwijsprogramma zijn, wordt verwacht dat de leerlingen deelnemen aan deze vier dagen. Ze worden georganiseerd door ons docententeam en hebben een feestelijk tintje.
De cultuurdagen vinden plaats op zondag, tenzij anders aangegeven. Om aan het voorgeschreven aantal lesuren per schooljaar te komen, zullen er ook twee uur taallessen worden aangeboden op de cultuurdagen.
Tot nader orde zullen alle cultuurdagen binnen de klas plaatsvinden, tijdens de reguliere schooltijd op zondag. Over elke cultuurdag wordt er op voorhand gecommuniceerd via de NieuwsFlits en de website.

Schoolgeld peutergroep
De peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (peildatum 1 september) en komt wekelijks bij elkaar. We hebben een peuterbeleidsplan opgesteld voor geïnteresseerde ouders. Een verkorte versie van dit plan, is hier in te zien. Mocht u het gehele plan willen inzien, neem dan contact op met de onderwijscoördinator. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de peuters.

Het schoolgeld voor de peutergroep bedraagt per 1 september 2021 $1,200. Bij inschrijving tot en met 10 mei 2021, ontvangen jullie een korting van $75 per kind en betalen jullie dus slechts $1,125 per kind.

Schoolgeld groep 1 t/m 8
Het schoolgeld voor schooljaar 2021-2022 is gelijk aan de afgelopen jaren: $1,650 per leerling. Bij inschrijving tot en met 10 mei 2021, ontvangen jullie een korting van $100 per kind op dit bedrag en betalen jullie dus slechts $1,550 per kind.
Bij inschrijving van een derde of vierde kind uit hetzelfde gezin, ontvangen jullie een korting van respectievelijk 20% en 40%.
Indien het bedrag door de werkgever betaald wordt, bedraagt het schoolgeld $2,650 en zijn geen van bovengenoemde kortingen van toepassing.

Bij definitieve inschrijving gaan jullie automatisch akkoord met de voorwaarden uit hoofdstuk 9 van de schoolgids (zie hiervoor bovenstaande link).

Tienergroep; komen te vervallen in dit schooljaar
De tienergroep is voor kinderen van 12 tot 16 jaar en komt 2 keer per maand bij elkaar. Voor deze groep wordt geen huiswerk voorzien. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de tieners.
Het schoolgeld voor de tienergroep bedraagt $975. Bij inschrijving tot en met 10 mei 2021, ontvangen jullie een korting van $75 per kind en betalen jullie dus slechts $900 per kind.

Tegemoetkoming schoolgeld
De Bonte Leeuw heeft zich ten doel gesteld om Nederlandstalig onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor families.
Voor gezinnen, waar de aangeboden korting(-en) niet van toepassing zijn óf voor gezinnen waarvoor de aangeboden korting(-en) onvoldoende toereikend zijn en waarvoor het schoolgeld een grote financiële belasting vormt, heeft de school een beperkt fonds voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgeld (studiebeurs) beschikbaar gesteld.

Een aanvraag hiervoor kan bij inschrijving ingediend worden bij het bestuur en zal behandeld worden op volgorde van ontvangst. Families die een toewijzing hebben gekregen zullen voorrang krijgen op nieuwe gezinnen, maar dienen elk jaar bij inschrijving de aanvraag opnieuw in te dienen.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in het schoolgeld neem dan gerust contact op met de penningmeester van De Bonte Leeuw.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op met Renate van Houten-Timmerman met vragen over de inschrijvingen of met de onderwijscoördinator voor onderwijsinhoudelijke vragen.
We kijken uit naar jullie inschrijving(en) en alweer het 12e schooljaar van De Bonte Leeuw!