Ons onderwijs

Onze school biedt 3 uur per week onderwijs aan in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-onderwijs) voor Nederlands/Vlaams sprekende kinderen van 4-12 jaar. Daarnaast verzorgen wij ook een spelenderwijs lesprogramma voor peuters vanaf 2,5 jaar oud. Ons aanbod dient als aanvulling op de dagschool en richt zich op het ontwikkelen en stimuleren van de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid en het bevorderen van de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur.

Ons streven is om de kinderen bij eventuele terugkeer naar Nederland zo weinig mogelijk overgangsproblemen te laten ervaren bij het volgen van het Nederlandse onderwijs.

Het onderwijs in Nederlandse taal bestaat uit:

Spelling: Goed kunnen spellen is een voorwaarde om goed te kunnen schrijven en de aandacht bij het formuleren en begrijpen van de tekst te kunnen houden. Daarnaast is een goede tekstverzorging in maatschappelijk opzicht belangrijk.

Woordenschat: De woordenschat bestaat uit de woorden die iemand actief of passief tot zijn beschikking heeft. Kinderen in het NTC-onderwijs hebben een grotere kans om een achterstand op te lopen in hun woordkennis, omdat ze in de dagelijkse praktijk minder met Nederlands geconfronteerd worden. Daarom is het belangrijk dat er zowel thuis als op school veel aandacht is voor het leren van Nederlandse woorden.

Lezen: Het dagelijks leven doet voortdurend een beroep op het leesbegrip, ofwel de vaardigheid om geschreven teksten te analyseren en te begrijpen. Bij de leescomponent gaat het om taalbeschouwing waarbij kinderen beseffen hoe ze taal kunnen gebruiken en wat ze er in communicatie mee kunnen bereiken, als ook technisch lezen en begrijpend lezen. Technisch lezen is gericht op het lezen van meerlettergrepige woorden en het verhogen van de leessnelheid. Begrijpend lezen vraagt de lezer betekenis te geven aan de tekst.

Het cultuuronderwijs wordt gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. Cultuurlesuren zijn opgedeeld in vier thematische zondagen in het schooljaar die in onze schoolkalender zijn vermeld.

Thema’s die jaarlijks terugkomen zijn:

  • In oktober: Kinderboekenweek
  • Rond 5 december: Sinterklaasfeest
  • In maart: Jaarlijks nader te bepalen thema typisch voor de Nederlandse/Vlaamse cultuur 
  • Rond 27 april: Koningsdag