Schooltijden en locatie

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde: zondagochtend 9:30 – 12:30 uur.

Locatie
De Bonte Leeuw is gehuisvest in
École Francaise Greater Boston (EFGB)
799 Concord Ave
Cambridge, Massachusetts 02138.

TRANSLATE