Schooltijden en locatie

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde: zondagochtend 9:30 – 12:30 uur.

Locatie
De Bonte Leeuw is gehuisvest in de British International School of Boston (‘BISB’)
416 Pond Street, Boston, Massachusetts 02130 (Jamaica Plain).

TRANSLATE