Leerlingvolgsysteem

Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Daarnaast maken we gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van Cito. Hierin wordt per leerling het ontwikkelingsniveau op het gebied van taal en lezen ingeschaald. Aan de hand van deze gegevens kan het onderwijsprogramma zo goed mogelijk op de leerling worden afgestemd.

  •  Van iedere leerling worden de citoresultaten en planning van de vervolgtoetsen vastgelegd in het digitaal leerlingvolgsysteem.
  •  Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. De leerlingdossiers bestaan uit:
    – personalia en eventuele medische gegevens
    – resultaten van toetsen en observaties
    – handelingsplannen
    – verslagen van ouder- en leerkrachtbesprekingen

De contacten met de ouders over de vorderingen van onze leerlingen organiseren we op de volgende wijze:
– tweemaal per jaar (rondom januari en juni) ontvangen ouders een geschreven rapport waarin een zo volledig mogelijk beeld van de leerling en de leersituatie wordt gegeven;
– tweemaal per jaar (rondom januari en juni) worden de ouders uitgenodigd om het rapport van hun kind te bespreken in een 10-minuten gesprek.

Daarnaast kan men altijd met dringende vragen telefonisch of per email contact opnemen met de leerkracht. Het liefst niet voor of na de les.

Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Indien blijkt dat naar aanleiding van observaties en toetsen een leerling speciale aandacht nodig heeft, wordt door de leerkracht in overleg met de coördinator een handelingsplan vastgesteld. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht en dienen hiervoor hun toestemming te geven. Wanneer dit nodig is kan de hulp worden ingeroepen van de Stichting NOB.

TRANSLATE