Tienergroep

De Bonte Leeuw organiseerde tijdens het schooljaar 2015-2016 voor het eerst een tienergroep. De tienergroep is speciaal ingericht voor kinderen – of tieners – vanaf ongeveer 12 tot 16 jaar nadat zij succesvol groepen 1 tot en met 8 hebben afgerond.

Doel
Taal is een gebruiksartikel en we weten allemaal dat hoe meer je iets gebruikt, hoe handiger je ermee wordt. Dat geldt ook voor taal; hoe meer je een taal gebruikt, hoe beter je haar gaat spreken. Dat is het doel van de tienergroep; op een leuke en creatieve manier de Nederlandse taal actief houden.

Frequentie
Wij begrijpen dat uw kind vanaf een bepaalde leeftijd liever wat gezelligs gaat doen op zondag, in plaats van een paar uur op school zitten om Nederlands te leren. Ook hebben de oudere kinderen het al druk genoeg met hun doordeweekse schoolwerkzaamheden. Daarom komt de tienergroep niet wekelijks, maar eens in de 2 à 3 weken samen en zorgen we ervoor dat de ‘les’ niet aanvoelt als een saaie eenrichtingsstraat maar juist als een levendige en boeiende groepsactiviteit.

Focus
In de tienergroep zijn we (inter)actief bezig met taal. We leggen vooral de nadruk op spreken en lezen of luisteren, maar zijn ook creatief en luchtig bezig met schrijven. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende media – film, televisie, boeken, tijdschriften, sociale media – maar allemaal binnen een leerzame context. Zo vragen we ons bijvoorbeeld af hoe en waarom dialecten binnen Nederland gestereotypeerd worden en denken we na over wat (moderne) kunst inhoudt door de strandbeesten van Theo Jansen te bewonderen (zie het filmpje hieronder). Of we bespreken wat er zo verschillend is aan reclame in Nederland en reclame in Amerika.

Elke les heeft een min of meer vaste structuur om alle aspecten van de taal aan bod te kunnen laten komen, maar binnen die structuur is er veel vrijheid voor een gevarieerde invulling. We vinden het belangrijk dat de leerlingen ook zelf de inhoud van de lessen mee kunnen bepalen. Aan het begin van het schooljaar vragen we daarom welke thema’s zij graag willen bespreken, en we staan open voor hun suggesties gedurende het schooljaar.

TRANSLATE