Groepen

Leeromgeving
De grote pedagogische uitdaging in ons onderwijs is hoe we de nieuwsgierigheid van de leerling het beste kunnen
stimuleren. Daarom scheppen we een omgeving waarin de leerling zich veilig voelt en fouten durft te maken en
daardoor een stapje verder gaat dan zijn “eigen vertrouwde” vermogen. Een sterk zelfbeeld geeft een groot ontwikkelingspotentieel op meerdere gebieden. Dit bereiken we onder andere door kinderen in de juiste groep te plaatsen, zodat ze succeservaringen opdoen. We laten de stof zoveel mogelijk aansluiten op de beleveniswereld van de kinderen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Nieuwsbegrip), omdat motivatie een erg belangrijke drijfveer is.

Kindgerichtonderwijs
Doordat we relatief kort de tijd hebben om alle kerndoelen te behandelen in het leerjaar is het van belang dat we een
functionele en uitdagende leeromgeving bieden. Hierbij staat de leerling voorop en wordt die ondersteunt door de
leraar.

Veilige leeromgeving
Op De Bonte Leeuw bieden wij de kinderen een veilige leeromgeving door als leerkrachten consequent te handelen.
We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Samenwerken en als groep één geheel
vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving. Hierbij is altijd oog
voor de steeds weer veranderende klassencombinaties, aangezien vaak door het leerjaar heen er leerlingen bij
komen of verhuizen. We gaan er vanuit dat een leerling pas tot leren in staat is als er aan de basisbehoefte van het
gevoel van veiligheid is voldaan.

Didactisch handelen
Door de inzet van de methodes zorgen we ervoor dat we de geformuleerde kerndoelen behalen. De methodes geven
inzicht en houvast voor de leerkracht over wat de leerling moet leren gedurende het leerjaar. Ons didactisch handelen
is zo opgebouwd dat instructiemomenten van de leerkracht worden afgewisseld met oefenmomenten voor de leerling.

Samenwerkend leren
Om de leerling meer te laten inoefenen en sturing te kunnen geven aan de volgende fase, de individuele verwerking, maken we gebruik van samenwerkend leren werkvormen. Deze werkvormen zijn er op gericht om (nieuwe) lesdoelen in te oefenen met klasgenoten. Hierdoor stimuleren we naast het oefenen van het lesdoel ook de sociale omgang, het benutten van elkaars kwaliteiten, de spreek- en luistervaardigheden en wordt de woordenschat vergroot. Het motto wat hierbij past is dan ook:

“van elkaar kun je leren!”

TRANSLATE