Geschiedenis

In 2009 opende De Bonte Leeuw voor het eerst haar schooldeuren en ging van start met maar liefst 36 leerlingen. Hier ging natuurlijk het een en ander aan vooraf.

Louise van Aarsen, moeder van drie jonge kinderen en wonend in Boston, realiseerde zich in 2008 dat het bijhouden van de Nederlandse taal structureel moest worden aangepakt. Met advies vanuit het globale netwerk van Nederlandse scholen – onder de paraplu van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) – begon ze haar zoektocht naar mensen met dezelfde behoefte.

Al snel leerde ze Ingeborg van Rooij kennen met wie ze samen een oprichtingsbestuur samenstelde, bestaande uit Louise van Aarsen, Ingeborg van Rooij, Petra Biemans, Vera Duin, Nathalie Laarakker en Linda Adreani. Ook Louise’s gezin werd ingezet bij de oprichting: haar toen achtjarige dochter Mae schetste de eerste versie van het ENSiB-logo, dat vervolgens verder werd ontworpen door Jan van Aarsen. 

De school is gestart onder de naam ‘Eerste Nederlandse School in Boston’. Op gegeven moment is deze naam herzien in ‘Eerste Nederlandstalige School in Boston’ (ENSiB).

Per september 2020 hebben wij onze naam volledig herzien naar ‘De Bonte Leeuw’: een goede afspiegeling van de ‘bonte (kleurrijke)’ populatie op onze school.

“Voor een school met studenten en docenten sterk als een leeuw. Een bonte groep van kinderen met diverse culturele wortels en met verschillende familiale banden. De leeuw staat voor zowel Nederland als Vlaanderen en symboliseert zo een kleine maar dappere gemeenschap in en rond Boston.”

Van een ‘start-up’ is De Bonte Leeuw inmiddels uitgegroeid tot een echte school, onder leiding van een gemotiveerd team van onderwijzers en bestuurders.

TRANSLATE