Geschiedenis

De Bonte Leeuw in Boston opende haar deuren in 2009 toen de school van start ging met maar liefst 36 leerlingen. Hier ging natuurlijk het een en ander aan vooraf.

Louise van Aarsen, moeder van drie jonge kinderen en wonend in Boston, realiseerde zich in 2008 dat het bijhouden van de Nederlandse taal structureel moest worden aangepakt.  Met advies van de mensen in het globale netwerk van Nederlandse scholen onder de paraplu van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), begon ze met netwerken om mensen met dezelfde behoefte te ontdekken. Al snel leerde ze Ingeborg van Rooij kennen met wie ze samen een oprichtingsbestuur samenstelde bestaande uit Louise van Aarsen, Ingeborg van Rooij, Petra Biemans, Vera Duin, Nathalie Laarakker en Linda Adreani. Ook Louise’s gezin werd ingezet bij de oprichting: haar toen achtjarige dochter Mae schetste de eerste versie van het ENSiB logo, dat verder werd ontworpen door Jan van Aarsen. Ensib org logo

De school is begonnen onder de naam Eerste Nederlandse School in Boston, hierna is deze naam herzien in Eerste Nederlandstalige School in Boston (ENSiB).
Per september 2020 hebben we onze naam volledig herzien naar De Bonte Leeuw. Deze naam is een goede afspiegeling van de “bonte (kleurrijke)” populatie op onze school.
“Voor een school met studenten en docenten sterk als een leeuw. Een bonte groep van kinderen met diverse culturele wortels en met verschillende familiale banden. De leeuw staat voor zowel Nederland als Vlaanderen en symboliseert zo een kleine maar dappere gemeenschap in en rond Boston.”

Van een ‘start-up’ is De Bonte Leeuw inmiddels een echte school geworden, onder leiding van een gemotiveerd team van onderwijzers en bestuurders.