Bibliotheek

Met onze bibliotheek van Nederlandstalige kinderboeken wil De Bonte Leeuw het lezen van kinderen stimuleren. Vooral voor kinderen die in het buitenland wonen en meerdere talen spreken, ondersteunt het (voor)lezen van Nederlandse boeken de leesvaardigheid enorm.

De school beschikt over een prachtige collectie boeken, mede dankzij uw donaties. Wij hergebruiken graag kinderboeken die thuis niet meer gelezen worden. U kunt ze meebrengen naar school en overhandigen aan één van de docenten.

Lezen & voorlezen…

…vergroot de woordenschat
Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, je kunt er ook actief naar vragen.

… draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je ’toveren’, van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken.

… prikkelt de fantasie
Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.

… stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden
In hun jonge leven krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of een verhuizing / emigratie. Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.

…motiveert een kind om zelf te leren lezen
Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken, waarbij het niet uitmaakt in welke taal er gelezen wordt. Daarnaast helpt het (voor)lezen om de luistervaardigheid en het concentratievermogen te verbeteren.

Boeken lenen

De bibliotheek is elke lesdag open onder schooltijd. De kinderen maken alleen samen met hun docent of een ouder gebruik van de bibliotheek. Als het kind het uitgelezen boek weer inlevert bij de docent, kan hij/zij een nieuw boek uitzoeken in de bibliotheek.

U bent als ouder samen met uw kind verantwoordelijk voor het uitgeleende boek. U kunt altijd de uitleentermijn van een boek verlengen en mocht u een keer vergeten om een boek weer in te leveren, dan ontvangt u via e-mail een vriendelijk verzoek dit boek weer in te leveren voor een bepaalde datum.

Wij wensen u veel leesplezier met uw kind!

TRANSLATE