Bibliotheek

Met de bibliotheek van Nederlandstalige kinderboeken wil De Bonte Leeuw het lezen van kinderen stimuleren. Vooral voor kinderen die in het buitenland wonen en meerdere talen spreken, ondersteunt het (voor)lezen van Nederlandse boeken de leesvaardigheid enorm.

Lezen en voorlezen …

… vergroot de woordenschat

Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, je kunt er ook naar vragen.

… draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip

Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je ’toveren’, van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken.

… prikkelt de fantasie

Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.

… oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen

… stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden

In hun jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of een verhuizing / emigratie. Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.

… motiveert een kind om zelf te leren lezen

Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.

 

De Bonte Leeuw boekenlijst

De school beschikt over een prachtige collectie boeken, mede dankzij uw donaties. Wij hergebruiken graag boeken die thuis niet meer gelezen worden. U kunt ze meebrengen naar school en overhandigen aan één van de docenten. De Bonte Leeuw docenten zijn altijd op zoek naar leuke Nederlandse boeken die ze in de les kunnen gebruiken, daarom hebben ze een boekenlijst opgesteld. Deze lijst bevat boeken die voor de leerlingen beschikbaar zullen zijn in de bibliotheek. 

 

Spelregels

De bibliotheek is elke lesdag open onder schooltijd. De kinderen maken alleen gebruik van de bibliotheek samen met hun docent. Samen met de docent zoeken de kinderen één boek uit in de bibliotheek. Een kind kan een enkel boek uiterlijk twee weken lenen. Als het kind het uitgelezen boek weer inlevert bij de docent, kan hij/zij een nieuw boek uitzoeken in de bibliotheek. Een kind heeft maximaal één boek van de bibliotheek te leen.

De ouder(s) is/zijn samen met het kind verantwoordelijk voor het uitgeleende boek.

De uitleentermijn van een boek verlengen kan altijd. Wordt er echter vergeten het boek in te leveren, dan ontvangt het kind een herinneringskaart met het verzoek het boek in te leveren voor een bepaalde datum.
Wij hopen dat u samen met uw kind veel leesplezier heeft!