Protocol Coronavirus

Ten eerste is de veiligheid van de leerlingen, medewerkers en ouders van het grootste belang.  Dit schooljaar is er hard gewerkt om een protocol te ontwikkelen waarin de richtlijnen en regels beschreven staan. Hierin beschrijven we deze in detail, zodat iedereen zich hieraan kan houden. Dit protocol is samengesteld vanuit het heropeningsplan van de British International School in Boston (BISB) en de richtlijnen zoals die door de gouverneur van Massachusetts en zijn onderwijsverantwoordelijke zijn gegeven.
Het protocol wordt gedurende het schooljaar aangepast, zodat alle laatste informatie terug te vinden is in ons protocol. Het huidige protocol is geüpdatet in april 2021.
Mocht u na aa
nleiding van het protocol vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur of met de onderwijscoördinator.

Klik hier om het protocol te openen.