NieuwsFlits februari 2021

In deze Nieuwsflits…
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op, ook in deze uitdagende tijd vliegen de dagen en weken voorbij. Het fijne is dat we alle zondagen nog steeds in persoon les geven en we zien hoe blij alle kinderen, docenten en ouders hiervan worden. Het missen van sociaal contact, het zien van non-verbale communicatie en het samen leren met klasgenoten zijn echt onmisbaar. We hechten dan ook veel waarde aan de paar uurtjes op de zondag in de school!
De maand februari staat in het teken van de dag van de moedertaal, de rapporten en bijhorende oudergesprekken en we vragen de huidige ouders weer om de jaarlijkse ouderenquête in te vullen. We wensen u weer veel plezier met het lezen van deze NieuwsFlits. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de onderwijscoördinator.

Zondag 21 februari; dag van de moedertaal

UNESCO heeft sinds 2000 de dag van de moedertaal op 21 februari uitgeroepen. Deze dag staat in het teken van de diversiteit in talen en culturen en de bijkomende meertaligheid. Talen zijn het instrument om te communiceren en de culturele achtergrond aanwezig te houden. Door verschillende talen te beheersen, maar hierbij de moedertaal niet te verliezen creëren we een bewustwording van de verschillen in mensen en dat leidt tot meer begrip. Meer informatie is te vinden op de website van de UN. Op De Bonte Leeuw besteden we natuurlijk elke week aandacht aan de Nederlandse (moeder)taal en de Nederlandse cultuur. In onze missie beschrijven we dan ook het volgende: We zijn een open gemeenschap, waarbij we ons verbonden voelen als wereldburgers en gezamenlijk de Nederlandse en Belgische cultuur uitdragen. Samen taal leren, de cultuur kennen en de verschillen onderling begrijpen is alles waar ons onderwijs voor staat! 
“Taal is zonder grenzen en grenzen worden kleiner wanneer je de taal kent!”

Eerste rapport en oudergesprekken
In de week van 21 tot en met 27 februari krijgen de ouders van de leerlingen in groep 1 tot en met 8 digitaal het eerste rapport toegezonden. Dit rapport geeft de ontwikkeling van de eerste periode van dit schooljaar weer, waarbij er gekeken wordt naar houding-betrokkenheid, spreken-luisteren, woordenschat en technisch lezen. Daarbij ziet u de resultaten van de toetsen die zijn afgenomen in de groepen 3 tot en met 8.
In de week van 22 februari tot en met 7 maart vinden de oudergesprekken plaatst, wanneer u of de leerkracht daar behoefte aan heeft. Deze plant u samen met de leerkracht in en zullen ongeveer tien minuten duren. Alle oudergesprekken zullen telefonisch of via Google Meet plaatsvinden. 
De peuters en de leerlingen van de tienergroep krijgen aan het eind van het schooljaar een voortgangsrapport. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om te vragen hoe de voortgang van uw kind is.

Ouderenquête
Zoals elk jaar vragen we ook nu weer aan de huidige ouders van De Bonte Leeuw om de ouderenquête in te vullen. De doelstelling is om terugkoppeling te krijgen van de ouders over zaken die goed werken en zaken die verbeterd kunnen worden. Vanuit het bestuur heeft u een e-mail ontvangen met de link naar de enquête, waarvan we vragen of u die voor 8 maart wilt invullen. De resultaten helpen het docententeam, de coördinator en het bestuur om het onderwijs continu op peil te houden en te verbeteren.
Mocht u de e-mail met uitnodiging niet meer kunnen vinden, hierbij de link naar de enquête.

Wist u dat…?

  • De NOB 40 jaar bestaat? Als NTC-school zijn wij aangesloten bij de NOB en kunnen hier terecht voor advies, cursussen en subsidieaanvragen. Om hun jubileum te vieren, wordt er op 24 maart 15:00 uur (NL-tijd) een jubileumuitzending georganiseerd. Iedereen die betrokken is of is geweest bij NTC-onderwijs is van harte uitgenodigd om zich op te geven via deze link.
  • We van de familie Huitema een tas vol Nederlandse boeken en tijdschriften hebben ontvangen? We zijn erg blij met deze donatie en de eerste boeken zijn alweer uitgeleend uit onze bibliotheek. Ontzettend bedankt!
  • Onze website onder de loep wordt genomen door twee vrijwilligers? Zij reviewen de pagina’s en zullen advies geven om de website een update te geven. We houden u natuurlijk op de hoogte!

Belangrijke data in februari en maart

Zondag 7 februari lesdag
Zondag 14 februari geen lesdag, i.v.m. schoolvakantie
Zondag 21 februari lesdag
21 februari t/m 27 februari rapport 1, groep 1 tot en met 8
22 februari t/m 7 maart Oudergesprekken, naar behoefte, groep 1 tot en met 7
Zondag 28 februari lesdag
Zondag 7 maart lesdag
Zondag 14 maart lesdag; let op daylight saving start
Zondag 21 maart lesdag
Zondag 28 maart lesdag