Inschrijven schooljaar 2020-2021

Beste ouders in Boston en omgeving,

Graag nodigen wij jullie weer uit om jullie kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe schooljaar 2020-2021.
De Bonte Leeuw biedt Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs (“NTC”) voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Bij voldoende inschrijvingen bieden we dit schooljaar wederom een peutergroep aan en een tienergroep.

Aanmeldingen van nieuwe gezinnen zijn van harte welkom en worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Nieuwe gezinnen worden uitgenodigd voor een (telefonisch) intakegesprek met de onderwijscoördinator om kennis te maken en om de juiste groep(en) voor de kind(eren) te kunnen bepalen. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 6 weken. Huidige leerlingen en broertjes/zusjes die komend jaar willen starten krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen.

Ter informatie; aantallen kinderen van de voorbije jaren en belangrijke documenten

Schooljaar Aantal kinderen op einde schooljaar
2016-2017 56
2017-2018 60
2018-2019 63
2019-2020 54 (per 1 april 2020)
  1. Online inschrijfformulier, schooljaar 2020-2021
  2. Schoolkalender De Bonte Leeuw 2020-2021
  3. Schoolgids 2020-2021 – De Bonte Leeuw

Locatie en lestijd
Onze leslocatie is de British International School of Boston (BISB), 416 Pond Street, Boston MA 02130. Klik hier voor een kaartje van de omgeving van de school.
De lestijd blijft hetzelfde; ZONDAGMORGEN van 9:30 am tot 12:30 pm. In het programma is een snackmoment en pauze (weersafhankelijk; buiten op de speelplaats of binnen in het gymlokaal) voorzien.

Cultuurdagen 
Onderdeel van ons onderwijsprogramma vormen de vier cultuurdagen met de thema’s Kinderboekenweek, Sinterklaas, thema in Belgische/Nederlandse cultuur en Koningsdag. Omdat de cultuurdagen onderdeel van ons onderwijsprogramma zijn, wordt verwacht dat de leerlingen deelnemen aan deze vier dagen. Ze worden georganiseerd door ons docententeam en hebben een feestelijk tintje.
De cultuurdagen vinden plaats op zondag, tenzij anders aangegeven. Om aan het voorgeschreven aantal lesuren per schooljaar te komen, zullen er ook twee uur taallessen worden aangeboden op de cultuurdagen.

Schoolgeld peutergroep
De peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (per 1 september 2020) en komt wekelijks bij elkaar. We hebben een peuterbeleidsplan opgesteld voor geïnteresseerde ouders. Een verkorte versie van dit plan, is hier in te zien. Mocht u het gehele plan willen inzien, neem dan contact op met de onderwijscoördinator. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de peuters.

Het schoolgeld voor de peutergroep bedraagt per 1 september 2020 $1,200. Bij inschrijving tot en met 10 mei 2020, ontvangen jullie een korting van $75 per kind en betalen jullie dus slechts $1,125 per kind.
Het inschrijfgeld voor de peutergroep bedraagt $100 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2020 te zijn betaald. 

Schoolgeld groep 1 t/m 8
Het schoolgeld voor schooljaar 2020-2021 is gelijk aan het afgelopen jaar: $1,650 per leerling. Bij inschrijving tot en met 10 mei 2020, ontvangen jullie een korting van $100 per kind op dit bedrag en betalen jullie dus slechts $1,550 per kind.
Bij inschrijving van een derde of vierde kind uit hetzelfde gezin, ontvangen jullie een korting van respectievelijk 20% en 40%.
Indien het bedrag door de werkgever betaald wordt, bedraagt het schoolgeld $2,650 en zijn geen van bovengenoemde kortingen van toepassing.

Het inschrijfgeld bedraagt $400 per leerling voor groep 1 t/m 8 te voldoen tezamen met de inschrijving, tot en met 10 mei 2020. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2020 te zijn betaald.
Bij definitieve inschrijving gaan jullie automatisch akkoord met de voorwaarden uit hoofdstuk 9 van de schoolgids (zie hiervoor bovenstaande link).

Tienergroep
De tienergroep is voor kinderen van 12 tot 16 jaar en komt 2 keer per maand bij elkaar. Voor deze groep wordt geen huiswerk voorzien. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de tieners.

Het schoolgeld voor de tienergroep bedraagt $975. Bij inschrijving tot en met 10 mei 2020, ontvangen jullie een korting van $75 per kind en betalen jullie dus slechts $900 per kind.
Het inschrijfgeld voor de tienergroep bedraagt $100 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2020 te zijn betaald.

Tegemoetkoming schoolgeld
De Bonte Leeuw heeft zich ten doel gesteld om Nederlandstalig onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor families.
Voor gezinnen, waar de aangeboden korting(-en) niet van toepassing zijn óf voor gezinnen waarvoor de aangeboden korting(-en) onvoldoende toereikend zijn en waarvoor het schoolgeld een grote financiële belasting vormt, heeft de school een beperkt fonds voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgeld (studiebeurs) beschikbaar gesteld.

Een aanvraag hiervoor kan bij inschrijving ingediend worden bij het bestuur en zal behandeld worden op volgorde van ontvangst. Families die een toewijzing hebben gekregen zullen voorrang krijgen op nieuwe gezinnen, maar dienen elk jaar bij inschrijving de aanvraag opnieuw in te dienen.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in het schoolgeld neem dan gerust contact op met Aico van Nunen, penningmeester van De Bonte Leeuw.

Belangrijk
Wij hebben van elke nieuwe leerling een kopie van het paspoort nodig. Gelieve dit per email te bezorgen aan De Bonte Leeuw.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op met Bram Goorden met vragen over de inschrijvingen of met onderwijscoördinator Ilona Nijenhuis-Schoevaars voor onderwijsinhoudelijke vragen.
We kijken uit naar jullie inschrijving(en) en alweer het 11e schooljaar van De Bonte Leeuw!